Câu hỏi:

24/09/2022 2,960

Chất dùng để phân biệt các dung dịch không màu : HCl, H2SO4 loãng, BaCl2  là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Chất dùng để phân biệt các dung dịch không màu :

 HCl, H2SO4 loãng, BaCl2  là qùy tím

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:

Xem đáp án » 24/09/2022 9,887

Câu 2:

Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng là:

Xem đáp án » 24/09/2022 6,254

Câu 3:

Để hoà tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M?

Xem đáp án » 24/09/2022 4,935

Câu 4:

Để nhận biết dung dịch H2SO4, người ta thường dùng

Xem đáp án » 24/09/2022 4,784

Câu 5:

Hoà tan hết 25,2 gam kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 10,08 lít H2 (đktc). Kim loại R là

Xem đáp án » 24/09/2022 3,421

Câu 6:

Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là

Xem đáp án » 24/09/2022 3,206

Câu 7:

Cho 21 gam MgCO3tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

Xem đáp án » 24/09/2022 3,057

Bình luận


Bình luận