Trắc nghiệm Hoá 9 Bài 4 (có đáp án): Một số axit quan trọng

  • 1440 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là

Xem đáp án

Chọn B

Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là HCl, H2SO4


Câu 2:

Chất dùng để phân biệt các dung dịch không màu : HCl, H2SO4 loãng, BaCl2  là:

Xem đáp án

Chọn C

Chất dùng để phân biệt các dung dịch không màu :

 HCl, H2SO4 loãng, BaCl2  là qùy tím


Câu 3:

Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:

Xem đáp án

Chọn B

Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách: rót từ từ axit vào nước và khuấy đều bằng đũa thủy tinh.


Câu 4:

Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch axit HCl?

Xem đáp án

Chọn D

Al, Fe, Na đều tác dụng với dung dịch HCl

Cu không tác dụng với dung dịch HCl


Câu 5:

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Chọn D

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là Mg, Fe, Zn.    

H2SO4 loãng không phản ứng với Cu, Ag, Pt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

8 tháng trước

Hoai vu Duong

Bình luận


Bình luận