Câu hỏi:

24/09/2022 5,732

Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Một số oxit bazơ  có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

Xem đáp án » 24/09/2022 16,744

Câu 2:

Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?

Xem đáp án » 24/09/2022 14,288

Câu 3:

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

Xem đáp án » 24/09/2022 14,031

Câu 4:

Trung hoà hoàn toàn 200 ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200 gam dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch (a%) là:

Xem đáp án » 24/09/2022 12,564

Câu 5:

Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:  

Xem đáp án » 24/09/2022 12,296

Câu 6:

Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu  đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu  đỏ có khối lượng là:

Xem đáp án » 24/09/2022 12,070

Câu 7:

Trộn 400 gam dung dịch KOH 5,6% với 300 gam dung dịch CuSO416%. Khối lượng kết tủa thu được là:

Xem đáp án » 24/09/2022 11,716

Bình luận


Bình luận