Trắc nghiệm Hoá 9 Bài 7 (có đáp án ): Tính chất hóa học của bazơ (phần 2)

  • 2558 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O, có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ?

Xem đáp án

Chọn C

Một số oxit bazơ  có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, MgO, CuO, Fe2O3, K2O và H2O có thể điều chế được bao nhiêu dung dịch bazơ? (ảnh 1)


Câu 4:

Có 3 lọ mất nhãn đựng các hóa chất sau : HCl, H2SO4, NaOH. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ ?

Xem đáp án

Chọn C

Cho quỳ tím lần lượt vào các dung dịch trên:

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh: NaOH

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ: HCl, H2SO4 (nhóm II)

- Cho dung dịch BaCl2vào 2  lọ ở nhóm (II)

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4, còn lại không có hiện tượng là HCl

BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl


Câu 5:

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ cần dùng thêm 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?

Xem đáp án

Chọn A

Lấy mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng.

Cho quỳ tím vào mẫu thử từng chất và quan sát, thấy:̀

- Những dung dịch làm quỳ tím đổi màu là: NaOH và Ba(OH)2, (nhóm 1).

- Những dung dịch không làm quỳ tím đổi màu là: NaCl, Na2SO4 (nhóm 2).

Để nhận ra từng chất trong mỗi nhóm, ta lấy một chất ở nhóm (1), lần lượt cho vào mỗi chất ở nhóm (2), nếu có kết tủa xuất hiện thì chất lấy ở nhóm (1) là Ba(OH)2 và chất ở nhóm (2) là Na2SO4. Từ đó nhận ra chất còn lại ở mỗi nhóm.

Phương trình phản ứng:

BaOH2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaOH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận