Câu hỏi:

19/07/2020 6,258

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lưu hương kí là tập thơ của Hồ Xuân Hương bao gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây nói lên đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,851

Câu 2:

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,922

Câu 3:

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,077

Câu 4:

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,879

Câu 5:

Nội dung nào đưới đây đúng về tác phẩm "Lưu hương kí"?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,357

Câu 6:

Tập thơ "Lưu hương kí" được phát hiện năm bao nhiêu?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,527

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK