Câu hỏi:

19/07/2020 1,528

Tập thơ "Lưu hương kí" được phát hiện năm bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lưu hương kí được phát hiện năm 1964.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,258

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây nói lên đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,851

Câu 3:

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,922

Câu 4:

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,078

Câu 5:

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,879

Câu 6:

Nội dung nào đưới đây đúng về tác phẩm "Lưu hương kí"?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,357

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK