Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Vài nét về tác giả Hồ Xuân Hương

  • 2771 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

Xem đáp án

Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà Chúa Thơ Nôm”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án

Lưu hương kí là tập thơ của Hồ Xuân Hương bao gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tập thơ "Lưu hương kí" được phát hiện năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Lưu hương kí được phát hiện năm 1964.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nội dung nào đưới đây đúng về tác phẩm "Lưu hương kí"?

Xem đáp án

Lưu hương kí gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

Xem đáp án

Nổi bật trong sáng tác của Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận