Câu hỏi:

19/07/2020 4,175

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

 Hai câu thơ trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai câu thực:

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đán án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về "Tự tình":

Xem đáp án » 19/07/2020 11,149

Câu 2:

Nhận định nào không đúng về thơ Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,197

Câu 3:

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 8,924

Câu 4:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

Xem đáp án » 19/07/2020 7,982

Câu 5:

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Xem đáp án » 19/07/2020 4,315

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK