Câu hỏi:

19/07/2020 8,925

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thể thơ : Thất ngôn bát cú

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đán án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về "Tự tình":

Xem đáp án » 19/07/2020 11,150

Câu 2:

Nhận định nào không đúng về thơ Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,197

Câu 3:

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

Xem đáp án » 19/07/2020 7,982

Câu 4:

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Xem đáp án » 19/07/2020 4,315

Câu 5:

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

 Hai câu thơ trên là:

Xem đáp án » 19/07/2020 4,175

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK