Câu hỏi:

19/07/2020 8,006

Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Tự tình II?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giá trị nghệ thuật bài thơ Tự tình II : Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc…

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đán án nào dưới đây không thể hiện nội dung đúng về "Tự tình":

Xem đáp án » 19/07/2020 11,167

Câu 2:

Nhận định nào không đúng về thơ Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,229

Câu 3:

Tự tình II thuộc thể thơ nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 8,939

Câu 4:

Nội dung chính của 4 câu thơ sau:

“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Xem đáp án » 19/07/2020 4,321

Câu 5:

“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

 Hai câu thơ trên là:

Xem đáp án » 19/07/2020 4,185

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK