Câu hỏi:

19/07/2020 2,524

Đáp án nào không đúng khi nói về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khuyến? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình quan lại đã suy tàn

Sửa lại: Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyễn Khuyến là một người:

Xem đáp án » 19/07/2020 4,768

Câu 2:

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là:

Xem đáp án » 19/07/2020 3,086

Câu 3:

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,868

Câu 4:

Năm 37 tuổi Nguyễn Khuyến đỗ Hội nguyên, Đình nguyên, Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,039

Câu 5:

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

Xem đáp án » 19/07/2020 736

Câu 6:

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

Xem đáp án » 19/07/2020 521

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK