Câu hỏi:

19/07/2020 2,956

Đáp án nào không đúng khi nói về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khuyến? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình quan lại đã suy tàn

Sửa lại: Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyễn Khuyến là một người:

Xem đáp án » 19/07/2020 5,545

Câu 2:

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là:

Xem đáp án » 19/07/2020 3,975

Câu 3:

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,238

Câu 4:

Năm 37 tuổi Nguyễn Khuyến đỗ Hội nguyên, Đình nguyên, Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,470

Câu 5:

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

Xem đáp án » 19/07/2020 1,021

Câu 6:

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

Xem đáp án » 19/07/2020 709

Bình luận


Bình luận