Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Vài nét về tác giả Nguyễn Khuyễn

  • 1412 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

Xem đáp án

Do đỗ đầu cả ba kì thi nên Nguyễn Khuyến được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

Xem đáp án

Nguyễn Khuyễn ( 1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

Xem đáp án

Nguyễn Khuyến lớn lên và sống chủ yếu ở quê nội  tại làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đáp án nào không đúng khi nói về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khuyến? 

Xem đáp án

Đáp án A

- Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình quan lại đã suy tàn

Sửa lại: Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận