Câu hỏi:

19/07/2020 1,131

Năm 37 tuổi Nguyễn Khuyến đỗ Hội nguyên, Đình nguyên, Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm 1871, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cả thi Hội và thi Đình. Do dỗ đầu cả ba kì thi nên ông được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyễn Khuyến là một người:

Xem đáp án » 19/07/2020 4,998

Câu 2:

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là:

Xem đáp án » 19/07/2020 3,309

Câu 3:

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,961

Câu 4:

Đáp án nào không đúng khi nói về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khuyến? 

Xem đáp án » 19/07/2020 2,639

Câu 5:

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

Xem đáp án » 19/07/2020 790

Câu 6:

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

Xem đáp án » 19/07/2020 592

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK