Câu hỏi:

19/07/2020 331

Với đặc điểm “Lãnh thổ trải dài từ khoảng  20°Btới 53°B và khoảng 73°Đ tới 135°Đ, giáp 14 nước, Trung Quốc có thuận lợi cơ bản về mặt  kinh tế - xã hội là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C:

Với lãnh thổ trải dài và tiếp giáp với nhiều quốc gia -> tạo điều kiến thuận lợi để Trung Quốc có thể giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các quốc gia láng giềng.

Đây là mặt thuận lợi cơ bản về kinh tế - xã hội

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền Đông Trung Quốc có nhiều thành phố triệu dân và dân cư tập trung đông chủ yếu do?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,650

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,913

Câu 3:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,978

Câu 4:

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,216

Câu 5:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,120

Câu 6:

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc hiện nay?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,089

Câu 7:

Địa hình miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,024

Bình luận


Bình luận