Câu hỏi:

20/07/2020 670

Nội dung chính của hai câu thơ sau là:

“Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

“Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”

=> Nội dung chính: Nỗi đau đột ngột khi mất bạn

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Rượu ngon không có bạn hiền,

Không mua không phải không tiền không mua.

Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,

Viết ai đưa, ai biết mà đưa”

Bốn câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 5,043

Câu 2:

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,434

Câu 3:

Câu thơ nào dưới đây trong bài "Khóc Dương Khuê" tác giả sử dụng điển tích của Trung Quốc?

Xem đáp án » 20/07/2020 514

Câu 4:

Đâu không phải giá trị nghệ thuật bài thơ Khóc Dương Khuê?

Xem đáp án » 20/07/2020 399

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ở hai câu thơ đầu bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án » 20/07/2020 388

Câu 6:

Câu thơ “Bác Dương thôi đã thôi rồi” được ngắt nhịp như thế nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 346

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK