Câu hỏi:

20/07/2020 512

Câu thơ nào dưới đây trong bài "Khóc Dương Khuê" tác giả sử dụng điển tích của Trung Quốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai câu thơ sử dụng điển tích Trung Quốc:

“Giường kia treo cũng hững hờ / Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Rượu ngon không có bạn hiền,

Không mua không phải không tiền không mua.

Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,

Viết ai đưa, ai biết mà đưa”

Bốn câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 5,037

Câu 2:

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,430

Câu 3:

Nội dung chính của hai câu thơ sau là:

“Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”

Xem đáp án » 20/07/2020 665

Câu 4:

Đâu không phải giá trị nghệ thuật bài thơ Khóc Dương Khuê?

Xem đáp án » 20/07/2020 398

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ở hai câu thơ đầu bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án » 20/07/2020 387

Câu 6:

Câu thơ “Bác Dương thôi đã thôi rồi” được ngắt nhịp như thế nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 342

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK