Câu hỏi:

19/07/2020 2,559

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung sai: Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ

Sửa lại: Sáng tác của Nguyễn Khuyến bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn.

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Rượu ngon không có bạn hiền,

Không mua không phải không tiền không mua.

Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,

Viết ai đưa, ai biết mà đưa”

Bốn câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 5,222

Câu 2:

Nội dung chính của hai câu thơ sau là:

“Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”

Xem đáp án » 20/07/2020 717

Câu 3:

Câu thơ nào dưới đây trong bài "Khóc Dương Khuê" tác giả sử dụng điển tích của Trung Quốc?

Xem đáp án » 20/07/2020 551

Câu 4:

Đâu không phải giá trị nghệ thuật bài thơ Khóc Dương Khuê?

Xem đáp án » 20/07/2020 441

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ở hai câu thơ đầu bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án » 20/07/2020 411

Câu 6:

Câu thơ “Bác Dương thôi đã thôi rồi” được ngắt nhịp như thế nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 375

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK