Câu hỏi:

20/07/2020 438

Đâu không phải giá trị nghệ thuật bài thơ Khóc Dương Khuê?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án cần chọn: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Rượu ngon không có bạn hiền,

Không mua không phải không tiền không mua.

Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,

Viết ai đưa, ai biết mà đưa”

Bốn câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 5,218

Câu 2:

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,544

Câu 3:

Nội dung chính của hai câu thơ sau là:

“Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”

Xem đáp án » 20/07/2020 712

Câu 4:

Câu thơ nào dưới đây trong bài "Khóc Dương Khuê" tác giả sử dụng điển tích của Trung Quốc?

Xem đáp án » 20/07/2020 550

Câu 5:

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng ở hai câu thơ đầu bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án » 20/07/2020 408

Câu 6:

Câu thơ “Bác Dương thôi đã thôi rồi” được ngắt nhịp như thế nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 373

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK