Câu hỏi:

21/07/2020 256

Bãi biển không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Các bãi biển còn lại là Sầm Sơn, Cửa Lò và Lăng Cô thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,364

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,968

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,702

Câu 4:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,324

Câu 5:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,315

Câu 6:

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Xem đáp án » 21/07/2020 1,040

Câu 7:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 550

Bình luận


Bình luận