Câu hỏi:

21/07/2020 232

Dãy núi ở nước ta có thiên nhiên phân hoá đủ ba đai cao là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Vùng núi cao Tây Bắc, đặc biệt là dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao (Đai nhiệt đới gió mùa; Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi – đai duy nhất có ở dãy núi Hoàng Liên Sơn).

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,298

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,954

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,646

Câu 4:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,294

Câu 5:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,294

Câu 6:

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Xem đáp án » 21/07/2020 1,022

Câu 7:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 547

Bình luận


Bình luận