Câu hỏi:

21/07/2020 457

Giá trị nổi bật nhất của sông ngòi miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Sông ngòi của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có giá trị rất lớn về thủy điện. Hệ thống sông Hồng có trữ lượng thủy điện khoảng 11 triệu kW chiếm 1/3 cả nước, riêng sông Đà có trữ lượng khoảng 6 triệu kW.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,368

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,970

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,707

Câu 4:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,334

Câu 5:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,322

Câu 6:

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Xem đáp án » 21/07/2020 1,041

Câu 7:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 552

Bình luận


Bình luận