Câu hỏi:

21/07/2020 83

Chọn câu đúng:

Trả lời:

Đáp án là B

Ta có:

    • 170 - 228 = 170 + (-228) = -(228 - 170) = -58 ≠ 58 nên A sai.

    • 228 - 892 = 228 + (-892) = -(892 - 228) = -664 < 0 nên B đúng.

    • 782 - 783 = 782 + (-783) = -(783 - 782) = -1 < 0 nên C sai.

    • 675 - 908 = 675 + (-908) = -(908 - 675) = -233 < -3 nên D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 125 - 200

Xem đáp án » 21/07/2020 110

Câu 2:

Kết quả của phép tính 23 - 17 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 96

Câu 3:

Tính P =  - 90 - ( - 2019) + x - y  với x = 76; y = - 160

Xem đáp án » 26/08/2020 90

Câu 4:

Tìm x biết 230 - x là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số

Xem đáp án » 26/08/2020 88

Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Xem đáp án » 21/07/2020 87

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »