Câu hỏi:

21/07/2020 79

Tìm x biết 9 + x = 2

Trả lời:

Đáp án là B

Ta có: 9 + x = 2

     ⇔ x = 2 - 9

     ⇔ x = -7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 125 - 200

Xem đáp án » 21/07/2020 109

Câu 2:

Kết quả của phép tính 23 - 17 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 96

Câu 3:

Tính P =  - 90 - ( - 2019) + x - y  với x = 76; y = - 160

Xem đáp án » 26/08/2020 88

Câu 4:

Tìm x biết 230 - x là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số

Xem đáp án » 26/08/2020 86

Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Xem đáp án » 21/07/2020 84

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 21/07/2020 82

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »