Bài tập: Phép trừ hai số nguyên chọn lọc, có đáp án

  • 1720 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 23 - 17 là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 23 - 17 = 6


Câu 2:

Tính 125 - 200

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 125 - 200 = 125 + (-200) = -75


Câu 3:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

    • 170 - 228 = 170 + (-228) = -(228 - 170) = -58 ≠ 58 nên A sai.

    • 228 - 892 = 228 + (-892) = -(892 - 228) = -664 < 0 nên B đúng.

    • 782 - 783 = 782 + (-783) = -(783 - 782) = -1 < 0 nên C sai.

    • 675 - 908 = 675 + (-908) = -(908 - 675) = -233 < -3 nên D sai.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 898 - 1008 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 898 - 1008 = 898 + (-1008) = -(1008 - 898) = -110

Số -110 là một số nguyên âm nên A đúng.


Câu 5:

Tìm x biết 9 + x = 2

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 9 + x = 2

     ⇔ x = 2 - 9

     ⇔ x = -7


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thị Thu Hà
20:19 - 15/01/2022

Câu 2