Câu hỏi:

24/07/2020 431

Cho phép tính: 18,253 + 7,7. Cách đặt tính nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đặt tính, ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, các dấu phẩy của các số hạng thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính chỉ có cách đặt C là đúng.

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC và hình chữ nhật MNPQ có kích thước như hình vẽ. Hỏi hình nào có chu vi lớn hơn?

Xem đáp án » 24/07/2020 512

Câu 2:

Chọn số thích hợp điền vào ô trống:

Mảnh vải đỏ dài 57,45m, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 12,8m. Vậy cả hai mảnh vải dài c m.

Xem đáp án » 24/07/2020 478

Câu 3:

Thực hiện tính: 17,36 + 42,52 = ?

Xem đáp án » 24/07/2020 393

Câu 4:

Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/07/2020 387

Câu 5:

Tính: 5,3 + 38,93 + 16

Xem đáp án » 24/07/2020 355

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

38,64 + 123,52 + 61,36 + 231,48    

= (38,64 + c) + (123,52 + c)

= c + c

= c

Xem đáp án » 24/07/2020 281

Bình luận


Bình luận