Câu hỏi:

24/07/2020 108

Tính: 5,3 + 38,93 + 16

Trả lời:

Ta đặt tính và đặt tính như sau:

Vậy 5,3+38,93+16=60,23

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/07/2020 121

Câu 2:

Cho phép tính: 18,253 + 7,7. Cách đặt tính nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 24/07/2020 119

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

38,64 + 123,52 + 61,36 + 231,48    

= (38,64 + c) + (123,52 + c)

= c + c

= c

Xem đáp án » 24/07/2020 99

Câu 4:

Cho tam giác ABC và hình chữ nhật MNPQ có kích thước như hình vẽ. Hỏi hình nào có chu vi lớn hơn?

Xem đáp án » 24/07/2020 90

Câu 5:

Chọn đáp án đúng nhất:

Thực hiện tính: 17,36 + 42,52 = ?

Xem đáp án » 24/07/2020 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »