Câu hỏi:

28/07/2020 638

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Nhóm gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn là: Kiến, ong mật, nhện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

Xem đáp án » 28/07/2020 28,024

Câu 2:

Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

Xem đáp án » 10/05/2020 25,094

Câu 3:

 Tập tính nào dưới đây không có ở kiến?

Xem đáp án » 10/05/2020 23,172

Câu 4:

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án » 10/05/2020 19,990

Câu 5:

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

Xem đáp án » 28/07/2020 14,266

Câu 6:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là?

Xem đáp án » 28/07/2020 11,798

Câu 7:

Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/07/2020 2,184

Bình luận


Bình luận