Câu hỏi:

28/07/2020 855

Trong ngành Chân khớp, lớp nào có giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Trong ngành Chân khớp, lớp Giáp xác có giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người. Hầu hết các loài giáp xác đều có lợi và là nguồn thực phẩm phong phú và đa dạng cho nhiều loài sinh vật và con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

Xem đáp án » 28/07/2020 28,024

Câu 2:

Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

Xem đáp án » 10/05/2020 25,095

Câu 3:

 Tập tính nào dưới đây không có ở kiến?

Xem đáp án » 10/05/2020 23,172

Câu 4:

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án » 10/05/2020 19,990

Câu 5:

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

Xem đáp án » 28/07/2020 14,268

Câu 6:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là?

Xem đáp án » 28/07/2020 11,799

Câu 7:

Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/07/2020 2,184

Bình luận


Bình luận