Câu hỏi:

28/07/2020 905

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Cá chép có bóng hơi thông với thực quản bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng.

Xem đáp án » 11/05/2020 1,540

Câu 2:

Ở cá chép, tiểu não có vai trò gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 1,254

Câu 3:

Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng gì?

Xem đáp án » 28/07/2020 993

Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…

Xem đáp án » 28/07/2020 845

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 28/07/2020 754

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 11/05/2020 751

Bình luận


Bình luận