Câu hỏi:

28/07/2020 946

Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng nhận biết áp lực tốc độ dòng nước => biết được các kích thích do áp lực nước. Biết được tốc độ nước chảy.Nhận biết các vật cản trong nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng.

Xem đáp án » 11/05/2020 1,524

Câu 2:

Ở cá chép, tiểu não có vai trò gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 1,241

Câu 3:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

Xem đáp án » 28/07/2020 884

Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…

Xem đáp án » 28/07/2020 831

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 11/05/2020 739

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 28/07/2020 739

Bình luận


Bình luận