Câu hỏi:

31/07/2020 1,206

Một hình tròn có diện tích là 200,96dm2. Tính chu vi hình tròn đó.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tích của bán kính và bán kính là:

200,96:3,14=64(dm2)

Vì 8 × 8 = 64 nên bán kính của hình tròn đó là 8dm.

Chu vi hình tròn đó là: S=8×2×3,14=50,24(dm)

Đáp số: 50,24dm

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một miếng đất hình thang có diện tích là 864m2, đáy lớn hơn đáy bé 12m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng đáy lớn thêm 5m thì được miếng đất hình thang mới có diện tích bằng 924m2. Tìm độ dài mỗi đáy của miếng đất hình thang lúc chưa mở rộng.

Xem đáp án » 31/07/2020 4,201

Câu 2:

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 160m, đáy bé bằng 35  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Bác Khánh trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ  thì thu được 65kg thóc. Hỏi bác Khánh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng đó?

Xem đáp án » 31/07/2020 1,114

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một sân gạch hình vuông có chu vi 52m. Vậy diện tích sân gạch đó là c m2

Xem đáp án » 31/07/2020 931

Câu 4:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 31/07/2020 508

Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình thang có đáy bé bằng 24cm, đáy lớn bằng 74 đáy bé, chiều cao bằng 12 đáy lớn.

Vậy diện tích của hình thang đó là c cm2

Xem đáp án » 31/07/2020 490

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 31/07/2020 485

Bình luận


Bình luận