Câu hỏi:

31/07/2020 4,860

Một miếng đất hình thang có diện tích là 864m2, đáy lớn hơn đáy bé 12m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng đáy lớn thêm 5m thì được miếng đất hình thang mới có diện tích bằng 924m2. Tìm độ dài mỗi đáy của miếng đất hình thang lúc chưa mở rộng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có hình vẽ như sau:

Sau khi mở rộng, diện tích miếng đất tăng thêm là:

924864=60(m2)

Diện tích phần đất tăng thêm chính là diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5m và chiều cao là chiều cao của hình thang.

Chiều cao của miếng đất hình thang là:

60×2:5=24(m)

Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

864×2:24=72(m)

Độ dài đáy lớn của miếng đất đó là:

(72+12):2=42(m)

Độ dài đáy bé của miếng đất đó là:

7242=30(m)

Đáp số: đáy lớn: 42m; đáy bé: 30m.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình tròn có diện tích là 200,96dm2. Tính chu vi hình tròn đó.

Xem đáp án » 31/07/2020 1,479

Câu 2:

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 160m, đáy bé bằng 35  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Bác Khánh trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ  thì thu được 65kg thóc. Hỏi bác Khánh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng đó?

Xem đáp án » 31/07/2020 1,377

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một sân gạch hình vuông có chu vi 52m. Vậy diện tích sân gạch đó là c m2

Xem đáp án » 31/07/2020 1,119

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình thang có đáy bé bằng 24cm, đáy lớn bằng 74 đáy bé, chiều cao bằng 12 đáy lớn.

Vậy diện tích của hình thang đó là c cm2

Xem đáp án » 31/07/2020 543

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 31/07/2020 537

Câu 6:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 31/07/2020 536

Bình luận


Bình luận