Câu hỏi:

02/08/2020 3,274

Mục đích của tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được Nguyễn Đình Chiểu viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định, để tưởng nhớ công ơn của những người nông dân đã anh dũng đứng lên chống giặc

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài văn tế thường có bố cục gồm những phần nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 6,047

Câu 2:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 5,237

Câu 3:

Ý nào không phải nét đặc sắc nghệ thuật trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 3,557

Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng với tinh thần bài thơ "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,720

Câu 5:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,082

Câu 6:

Đáp án nào không nói đúng ý nghĩa sự hi sinh của những người nghĩa sĩ Cần Giuộc trong tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,722

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK