Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 6 Tìm hiểu chung về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

  • 1624 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" là ai?

Xem đáp án

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Mục đích của tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" là:

Xem đáp án

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được Nguyễn Đình Chiểu viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định, để tưởng nhớ công ơn của những người nông dân đã anh dũng đứng lên chống giặc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Năm 1861, vào đêm 14 – 12, nghĩa quân tấn công vào đồn giặc ở Cần Giuộc trên đất Gia Định, gây tổn thất cho giặc nhưng cuối cùng lại thất bại. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định, để tưởng nhớ công ơn những người nông dân đã anh dũng đứng lên chống giặc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" thuộc thể loại nào?

Xem đáp án

Thể loại của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là văn tế (ngày nay còn gọi là điếu văn). Văn tế là thể văn thường dùng để đọc khi tế, cúng người chết, nó có hình thức tế - tưởng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Bài văn tế thường có bố cục gồm những phần nào?

Xem đáp án

Bố cục bài văn tế thường có các phần:

- Lung khởi: cảm tưởng khái quát về người chết

- Thích thực: hồi tưởng công đức của người chết

- Ai vãn: than tiếc người chết

- Kết: nêu lên ý nghĩa và lời mời của người đứng tế đối với linh hồn của người chết.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Nguyên

Bình luận


Bình luận