Câu hỏi:

02/08/2020 394

Tác giả bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" là ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài văn tế thường có bố cục gồm những phần nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 6,047

Câu 2:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 5,237

Câu 3:

Ý nào không phải nét đặc sắc nghệ thuật trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 3,557

Câu 4:

Mục đích của tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" là:

Xem đáp án » 02/08/2020 3,275

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với tinh thần bài thơ "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,720

Câu 6:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,083

Câu 7:

Đáp án nào không nói đúng ý nghĩa sự hi sinh của những người nghĩa sĩ Cần Giuộc trong tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,724

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK