Câu hỏi:

02/08/2020 2,083

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" ra đời vào khoảng thời gian nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Năm 1861, vào đêm 14 – 12, nghĩa quân tấn công vào đồn giặc ở Cần Giuộc trên đất Gia Định, gây tổn thất cho giặc nhưng cuối cùng lại thất bại. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định, để tưởng nhớ công ơn những người nông dân đã anh dũng đứng lên chống giặc.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài văn tế thường có bố cục gồm những phần nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 6,047

Câu 2:

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 5,237

Câu 3:

Ý nào không phải nét đặc sắc nghệ thuật trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 3,557

Câu 4:

Mục đích của tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" là:

Xem đáp án » 02/08/2020 3,275

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với tinh thần bài thơ "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,720

Câu 6:

Đáp án nào không nói đúng ý nghĩa sự hi sinh của những người nghĩa sĩ Cần Giuộc trong tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,724

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK