Câu hỏi:

02/08/2020 2,550

"Chiếu cầu hiền" ra đời với mục đích gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chiếu cầu hiền được sáng tác nhằm thuyết phục kẻ sĩ Bắc Hà ra cộng tác với triều đình Tây Sơn.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Chiếu cầu hiền" ra đời trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,482

Câu 2:

Câu nào dưới đây đúng về thể loại chiếu?

Xem đáp án » 02/08/2020 434

Câu 3:

"Chiếu cầu hiền" được viết bằng khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 420

Câu 4:

Gía trị nội dung của "Chiếu cầu hiền" là:

Xem đáp án » 02/08/2020 351

Câu 5:

Sắp xếp nội dung theo đúng bố cục của văn bản "Chiếu cầu hiền" 

1. Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung

2.  Mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử

3.  Thực tại và nhu cầu của thời đại

Xem đáp án » 02/08/2020 326

Câu 6:

"Chiếu cầu hiền" là của tác giả nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 302

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK