Câu hỏi:

02/08/2020 435

Câu nào dưới đây đúng về thể loại chiếu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D. Một loại văn nghị luận cổ, thường do vua chúa ban ra đề triều đình và nhân dân thực hiện. Có thể do đích thân nhà vua viết nhưng thường do các văn tài võ lược viết thay vua.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Chiếu cầu hiền" ra đời với mục đích gì?

Xem đáp án » 02/08/2020 2,550

Câu 2:

"Chiếu cầu hiền" ra đời trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 1,482

Câu 3:

"Chiếu cầu hiền" được viết bằng khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 422

Câu 4:

Gía trị nội dung của "Chiếu cầu hiền" là:

Xem đáp án » 02/08/2020 351

Câu 5:

Sắp xếp nội dung theo đúng bố cục của văn bản "Chiếu cầu hiền" 

1. Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung

2.  Mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử

3.  Thực tại và nhu cầu của thời đại

Xem đáp án » 02/08/2020 328

Câu 6:

"Chiếu cầu hiền" là của tác giả nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 302

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK