Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 7 Tìm hiểu chung về Chiếu cầu hiền

  • 1186 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

"Chiếu cầu hiền" là của tác giả nào?

Xem đáp án

Chiếu cầu hiền là sáng tác của Ngô Thì Nhậm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

"Chiếu cầu hiền" được viết bằng khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chiếu cầu hiền được viết vào khoảng năm 1788 – 1789.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

"Chiếu cầu hiền" ra đời với mục đích gì?

Xem đáp án

Chiếu cầu hiền được sáng tác nhằm thuyết phục kẻ sĩ Bắc Hà ra cộng tác với triều đình Tây Sơn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Câu nào dưới đây đúng về thể loại chiếu?

Xem đáp án

D. Một loại văn nghị luận cổ, thường do vua chúa ban ra đề triều đình và nhân dân thực hiện. Có thể do đích thân nhà vua viết nhưng thường do các văn tài võ lược viết thay vua.


Câu 5:

Sắp xếp nội dung theo đúng bố cục của văn bản "Chiếu cầu hiền" 

1. Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung

2.  Mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử

3.  Thực tại và nhu cầu của thời đại

Xem đáp án

Bố cục:

- Phần 1(Từ đầu đến “…người hiền vậy”): Mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử

- Phần 2 ( Tiếp đến “…hay sao?”): Thực tại và nhu cầu của thời đại

- Phần 3: (Còn lại) : Đường lối cầu hiền của vua Quang Trung

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận