Câu hỏi:

02/08/2020 295

Bộ luật nào được Nguyễn Trường Tộ nhắc đến trong tác phẩm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bộ luật được nhắc đến đến : Luật Gia Long.

Thời Gia Long, chỉ từ năm 1802 đến 1819. Năm 1802, Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn, lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long. Luật nước ở đây chỉ “Hoàng Việt luật lệ (vẫn được gọi vắn tắt là luật Gia Long), bộ luật được soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Gia Long, hoàn thành năm 1811.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chi tiết nào dưới đây thể hiện Nho học không tôn trọng pháp luật?

Xem đáp án » 02/08/2020 379

Câu 2:

Theo Nguyễn Trường Tộ, pháp luật có vai trò như thế nào trong xã hội?

Xem đáp án » 02/08/2020 371

Câu 3:

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 370

Câu 4:

Câu văn nào nhấn mạnh vai trò của luật đối với việc trị dân của vua?

Xem đáp án » 02/08/2020 350

Câu 5:

Tích vào đáp án không thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức?

Xem đáp án » 02/08/2020 339

Câu 6:

“ Luật bao trùm cả vấn đề đạo đức và trách nhiệm”

Xem đáp án » 02/08/2020 283

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK