Câu hỏi:

05/08/2020 1,239

Hình tượng nhân vật Huấn Cao được tác giả Nguyễn Tuân lấy nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử nào sau đây:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyên mẫu: Cao Bá Quát, con người lỗi lạc thời trung đại

Điểm tương đồng:

- Huấn Cao đứng đầu một cuộc tạo phản chống lại triều đình. Cao Bá Quát là thủ lĩnh của nhân dân Mỹ Lương (Hà Tây) chống lại triều đình

- Huấn Cao và Cao Bá Quát đều có tài viết chữ rất đẹp

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án nào dưới đây không đúng về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao? 

Xem đáp án » 05/08/2020 8,504

Câu 2:

Cảnh cho chữ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 05/08/2020 4,147

Câu 3:

Chi tiết nào thể hiện rõ thái độ khinh miệt của Huấn Cao đối với quản ngục khi chưa hiểu được tấm lòng của quản ngục?

Xem đáp án » 05/08/2020 3,997

Câu 4:

Tác giả Nguyễn Tuân không dùng hình ảnh nào để miêu tả về viên quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tù:

Xem đáp án » 05/08/2020 2,271

Câu 5:

Tình huống truyện đặc biệt có tác dụng:

Xem đáp án » 05/08/2020 1,941

Câu 6:

Nội dung dưới đây đúng hay sai? “ Huấn Cao ý thức được tài năng của mình, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Cả cuộc đời mới cho chữ ba người bạn, không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

Xem đáp án » 05/08/2020 1,191

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK