Câu hỏi:

05/08/2020 1,101

Nội dung dưới đây đúng hay sai? “ Huấn Cao ý thức được tài năng của mình, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Cả cuộc đời mới cho chữ ba người bạn, không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

- Đúng

- Quan niệm cho chữ: trừ chỗ tri kỉ ngoài ra không vì vàng bạc, châu báu mà cho chữ : “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình cho chữ ai bao giờ”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án nào dưới đây không đúng về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao? 

Xem đáp án » 05/08/2020 8,206

Câu 2:

Cảnh cho chữ diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 05/08/2020 4,013

Câu 3:

Chi tiết nào thể hiện rõ thái độ khinh miệt của Huấn Cao đối với quản ngục khi chưa hiểu được tấm lòng của quản ngục?

Xem đáp án » 05/08/2020 3,827

Câu 4:

Tác giả Nguyễn Tuân không dùng hình ảnh nào để miêu tả về viên quản ngục trong tác phẩm chữ người tử tù:

Xem đáp án » 05/08/2020 2,067

Câu 5:

Tình huống truyện đặc biệt có tác dụng:

Xem đáp án » 05/08/2020 1,845

Câu 6:

Hình tượng nhân vật Huấn Cao được tác giả Nguyễn Tuân lấy nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử nào sau đây:

Xem đáp án » 05/08/2020 1,155

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK