Câu hỏi:

06/08/2020 81

Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 837

Câu 2:

Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 433

Câu 3:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 337

Câu 4:

Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 274

Câu 5:

Những vấn đề gì cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 260

Câu 6:

Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 255

Câu 7:

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 177

Bình luận


Bình luận