Câu hỏi:

06/08/2020 76

Về cơ bản, quy trình giải quyết khiếu nai, tố cáo được thực hiện theo mấy bước?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 834

Câu 2:

Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 423

Câu 3:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 337

Câu 4:

Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 267

Câu 5:

Những vấn đề gì cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 258

Câu 6:

Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 254

Câu 7:

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 176

Bình luận


Bình luận