Câu hỏi:

06/08/2020 88

Chương trình “Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo” là thực hiện vai trò của pháp luật đối với sự phát triển đất nước trên lĩnh vực nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 834

Câu 2:

Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 423

Câu 3:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 337

Câu 4:

Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 267

Câu 5:

Những vấn đề gì cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 258

Câu 6:

Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 254

Câu 7:

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 06/08/2020 176

Bình luận


Bình luận