Câu hỏi:

10/08/2020 395

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả

Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dấu hiệu tìm hiểu là: Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố.

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

Xem đáp án » 10/08/2020 811

Câu 2:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?

Xem đáp án » 10/08/2020 374

Câu 3:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 10/08/2020 333

Câu 4:

Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu giáo viên dạy lâu năm nhất trong trường

Xem đáp án » 10/08/2020 255

Câu 5:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh

Xem đáp án » 10/08/2020 207

Câu 6:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

Có bao nhiêu hộ gia đình cần điều tra?

Xem đáp án » 10/08/2020 204

Bình luận


Bình luận