Câu hỏi:

10/08/2020 374

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ bảng tần số ta có: 8 bao cân nặng 55kg, 4 bao gạo cân nặng 60kg, 1 bao gạo cân nặng 65 kg

Nên có: 8 + 4 + 1 = 13 (bao gạo)

Chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

Xem đáp án » 10/08/2020 811

Câu 2:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả

Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là?

Xem đáp án » 10/08/2020 394

Câu 3:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 10/08/2020 333

Câu 4:

Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu giáo viên dạy lâu năm nhất trong trường

Xem đáp án » 10/08/2020 255

Câu 5:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh

Xem đáp án » 10/08/2020 207

Câu 6:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

Có bao nhiêu hộ gia đình cần điều tra?

Xem đáp án » 10/08/2020 204

Bình luận


Bình luận