Bài tập: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu có đáp án

  • 3171 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả

Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là?

Xem đáp án

Dấu hiệu tìm hiểu là: Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?

Xem đáp án

Từ bảng tần số ta có: 8 bao cân nặng 55kg, 4 bao gạo cân nặng 60kg, 1 bao gạo cân nặng 65 kg

Nên có: 8 + 4 + 1 = 13 (bao gạo)

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

Xem đáp án

Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg

Giá trị 50kg và 55kg có tần suất cao nhất là 6 và 8

Khối lượng cao nhất của một bao gạo là 65kg

Khối lượng thất nhất của một bao gao là 40kg

Vậy đáp án C sai

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

ice dragon heaven ( băng hắc long )
20:23 - 09/04/2022

HAY