Câu hỏi:

10/08/2020 339

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg

Giá trị 50kg và 55kg có tần suất cao nhất là 6 và 8

Khối lượng cao nhất của một bao gạo là 65kg

Khối lượng thất nhất của một bao gao là 40kg

Vậy đáp án C sai

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

Xem đáp án » 10/08/2020 824

Câu 2:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả

Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là?

Xem đáp án » 10/08/2020 404

Câu 3:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?

Xem đáp án » 10/08/2020 381

Câu 4:

Tuổi nghề của một số giáo viên trong một trường THCS được ghi lại ở bảng sau:

Có bao nhiêu giáo viên dạy lâu năm nhất trong trường

Xem đáp án » 10/08/2020 262

Câu 5:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh

Xem đáp án » 10/08/2020 214

Câu 6:

Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả:

Có bao nhiêu hộ gia đình cần điều tra?

Xem đáp án » 10/08/2020 209

Bình luận


Bình luận