Câu hỏi:

19/08/2020 320

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Trả lời:

Đáp án A

Amilozơ chiếm từ 20- 30% khối lượng tinh bột. Amilozơ có dang mạch không phân nhánh trong phân tử chứa các gốc α- glucozơ liên kết với nhau bởi α- 1,4 glicozit.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phân tử xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án » 19/08/2020 917

Câu 2:

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?

Xem đáp án » 19/08/2020 794

Câu 3:

Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozơ -> A-> B -> C -> Polibutađien. Các chất A, B, C là những chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 647

Câu 4:

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Xem đáp án » 19/08/2020 395

Câu 5:

Phương trình : 6nCO2+5nH2O clorophinas (C6H10O5)n+6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 330

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »